ΦΙΛΤΡΑ

Μοναστηριακό Φαρμακείο

«Ὅταν ἀρρωσταίνουμε, γιὰ νὰ μὴν κάνουμε λάθη, πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε καὶ τὶς ὁδηγίες τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς λογικῆς. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ν’ ἀκολουθοῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγάπη Του»
  • 1 από 10
  • 1 από 10